Regulamin zawodów Play2Click

I. Organizator:
KU AZS PWSZ w Tarnowie/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.

II.Cele i zadania
1. Organizacja powszechnej imprezy esportowej.
2. Stworzenie warunków jak największej liczbie ludzi do uczestnictwa w zawodach.
3. Wyłonienie najlepszych graczy.
4. Promocja esportu, KI PWSZ, AZS PWSZ Tarnów.

III. Uczestnictwo:
1. Uczestnikami imprezy muszą być osoby, które ukończyły 12 rok życia.
2. W zawodach mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
3. Każdy uczestnik zawodów ma możliwość przyniesienia własnej klawiatury, myszki, podkładki oraz słuchawek wyposażonych w mikrofon.
4. Jest całkowity zakaz przynoszenia ze sobą monitorów oraz komputerów PC na rozgrywki LAN.
5. Podczas rozgrywek LAN obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia nieuprzywilejowanych osób do laboratoriów.
6. Drużyna, której zawodnicy spełniają wszystkie powyższe wymogi, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.play2click.pl/zapisy/
7. Każda osoba biorąca udział w turnieju zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku na potrzeby transmisji.
8. Nazwy drużyn nie mogą zawierać wulgaryzmów oraz obraźliwych napisów.
9. Osoba wypełniająca formularz zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów. (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883, Dyrektywa Unii Europejskiej: 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE)
10. W przypadku braku drużyny osoba może zapisać się jako tzw. “free agent”, by następnie rozegrać turniej z drużyną złożoną z innych „freeagentów”.
11. Drużyny przesyłają zgłoszenia poprzez formularz internetowy od 14.10.2019 do 07.11.2019 oraz dokonują wpłaty wpisowego (10zł za osobę) na podany w formularzu adres.
12. Obowiązuje całkowity zakaz używania jakiegokolwiek oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę.

IV. Plan rozgrywek:
1. W dniach 07.11.2019 oraz 09.11.2019 zostaną rozegrane dwa turnieje kwalifikacyjne.
2. Finaliści pierwszego oraz drugiego turnieju spotkają się na finałach LAN.
3. Zakwalifikowane drużyny w systemie bo3 rozegrają finał.
4. Mecze online rozgrywane będą 07.11.2019 oraz 09.11.2019 od godziny 17:00.
5. Turniej w FIFĘ odbędzie się na konsolach PS4.
6. Eliminacje w FIFĘ będą rozgrywane w trybie pojedynczej eliminacji. Rozgrywany będzie jeden mecz i do tego rewanż po czym sumowana będzie ilość bramek w przypadku remisu rozstrzygający będzie trzeci mecz.
7. W kolejnej fazie turnieju zespoły zostaną podzielone na dwie grupy, w których rozegrają mecze każdy z każdym, aby wyłonić najlepsze drużyny, które przejdą do finałów.
8. Turnieje odbędą się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, w dniach 15,16 oraz 22 listopada 2019 roku.

V. Organizacja turnieju:
1. Organizator rozgrywek odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy.
2. W przypadku eliminacji online niestawienie się zespołu kończy się walkowerem.
3. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.
4. Jeżeli podczas meczu offline pojawi się zawodnik wcześniej nie zgłoszony w formularzu zapisów, drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
5. Podczas rozgrywek LAN każdej drużynie przypada 15 minut na podpięcie sprzętu, konfiguracje ustawień oraz rozgrzewkę.
6. Każdej drużynie przypadają 3 pauzy łącznie na 15 minut podczas jednego meczu.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

VI. Nagrody:
1. Pula nagród wynosi ponad 5000 złotych. Jest ona uzależniona od ilości uczestników turnieju oraz partnerów wydarzenia jakim jest Play2Click Tarnów 2019 i może ulec zmianie.
2. Dla MVP turnieju Counter Strike przewidziana jest dodatkowa nagroda ufundowana przez Daniela Setlika w postaci customu butów, jego prace możecie znaleźć pod adresem: https://www.instagram.com/setlik_custom/

VII. Protesty i odwołania
1. Wszystkie sugestie, prośby i uwagi prosimy zgłaszać na fanpage.
2.Wszelkie sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy.